Preparación de Acceso

Axudareite a preparar o acceso a Grado Elemental ou Profesional. En función das túas necesidades buscaremos a opción que máis che conveña. 

Clases de reforzo

Se estás no conservatorio e tes dificultades con algunha materia axudareite a darlle solución.

Como no Conservatorio, pero en casa.

Para os que queren aprender dunha maneira o máis parecida á que se fai no conservatorio pero nun espazo libre.

CLASES INDIVIDUAIS